Tommys

DEN URSPÅRADE genusdebatten

En urspårad genusdebatt När spektaklet ”Idol” visades för hela svenska folket, gjordes några reflektioner över Den utmanande framtoning som idag är ”legio” i musik-och underhållningsbranschen. Det som idag accepteras som adekvat framtoning, hade, för mindre än en generation sedan, betraktats som pornografiskt och gömts undan i kioskernas mörkaste hörn. Varför förvånas någon över den attitydförändring som vi upplever som ett resultat av detta. Unga kvinnor i karriären uppmanas av producenter och marknadsförare att bygga en image av sexualitet, vilket de verkar ställa upp på utan några större protester, eftersom det främjar möjligheten till en plats i strålkastarljuset. Är det då konstigt om yngre flickor som när samma,(orealistiska) drömmar om berömmelse, tar efter beteendet och därmed sänder ut umgängessignaler som de inte är medvetna om; men som är lika gamla som människan själv.
de som idag visas på MTV kallades "Porr förmndre än femtio år sedan...

urapårad genusdebatt!

 
förbilder eller fördärvbilder??

 En urspårad genusdebatt

  När spektaklet ”Idol” visades för hela svenska folket, gjordes några reflektioner över

 Den utmanande framtoning som idag är ”legio” i musik-och underhållningsbranschen.

  Det som idag accepteras som adekvat framtoning, hade, för mindre än femtio år sedan, betraktats som pornografiskt och gömts undan i  kioskernas mörkaste hörn.

  Varför förvånas någon över den attitydförändring som  vi upplever som ett resultat av detta.

  Unga kvinnor i karriären uppmanas av producenter och marknadsförare att  bygga en imige av sexualitet, vilket de verkar ställa uppp på utan några större protester , eftersom det främjar möjligheten till en plats i strålkastarljuset.

 Är det då konstigt om yngre flickor som när samma,(orealistiska) drömmaromberömmelse, tar efter beteendet och därmed sänder ut umgängessignaler som de inte är medvetna om ;men som är lika gamla som människan själv.

 

om hundra år en dystopisk profetsia

 

När våra barns barnbarn växer upp Kommer vårt svenska ”folkhem” och samhället att vara mycket annorlunda.

 Endast urbaniserade miljöer kommer att finas. Landsbygden är avfolkad och livsmedelsbrist råder, sedan miljöpstiet och vänstern sedan decennier tillbaks lyckades få riksdagen att; Klassa svenska jordbruk som; ”miljöfarliga”! Brottsligheten har flerfaldigats och  våldsbrotten är en  vardaglig plåga i de extremt urbaniserade samhället. Medborgarna hänvisas till att ansvara för sin egen säkerhet och rättsordning. Lokala milisstyrkor och folkdomstolar har ersatt   polis och rättsväsende.

  Gamla och handikappade lämnas utan omsorg sedan finansdepartementet konstaterat att dessa grupper v, skatteflykt och svart handel omotiverade kostnadsökningar statsbudgeten.

 

För att förhindra skatteflykt och svart handel har kontantanvändning varit förbjudna i över

80 år

 Alpriat verksamhet inom vård skola och omsorg är förbjuden . Endast politiskt kontrollerad och styrd verksamhet tillhandahålls genom politiskt korrekt,  jämlikt sammansatta organ.

 Vårdcentralerna ha stängt och  människor hänvisas till apoteken som blivit:  ”självdiagnostiseringscentralersjälvdiagnostiseringscentraler.

Svenska Kyrkan är nedlagd efter ett politiskt enhälligt kyrkomötes, beslut.

 Församlingarna är omgjorda tillkommunaletiska utskott under socialnämnderna.

 Kyrkobyggnaderna fungerar primärt som konsertlokaler och samlingsplatser för den nya  human-etiska mångfalden, som skall råda i Sverige efter beslut av den  socialist/feministiska regeringen.

 
matriarkat är nyckelordet för allasamhällsfunktioner samt svenskt näringsliv, vilket efter den s k ”behovslagstiftningen tvingas kvotera samtliga i näringslivet verksamma.

Statens språkinstitut har förbjudit användandet av ord och uttryck, vilka anses sakna

 Socialpolitisk relevans. Det gäller uttryck som: frihet, kärnfamilj, Kristendom, ägande

Samt privat.