Tommys

religionsfriheten i fara!

socialdemokraternaoch de rödgröna, vill förbjuda religiösa inslag i skolan.

I sann marxistisk tro korsfäster dessa röda khmerer religionsfriheten. lika bra att förbjuda all religion. snart flammar väl bokbålen i det som var en demokrati... grundlagen är tydligen inget att bry sig om för dessa fullblodssocialister.

 I stället för bibeln, kanske Maos lilla röda passar bättre i det nya samhället.

  Valfriheten måste garanteras

 

 

 

vad får vi för pengarna

 Det är en fråga som blivit allt mer aktuell i samband med den pandemi av skattehöjningar som den röd-gröna regeringskartellen, utan blygsel, vältrar över på hushållen.

  När vi har en mandatperiods facit, blir frågan än mer adekvat:

  Vi tar del av rapporter om försämrade skolresultat och en, alltmer, kaotisk skolmiljö

Med otrygghet för såväl elever som lärare.

Otryggheten ökar i hela samhället och de s.k.” utanförskaps områdena” blir allt fler

 Med accelererande kriminalitet och våldsbrott mot blåljus- personal, men även enskilda.

 Medborgare rädslan hos så väl unga som gamla förlamar det sociala live i många städer. Övergrepp på kvinnor blir allt vanligare och polisen som upprätthållare av ordning. Tappar allt fler polismän. Sjukvården brottas med; personalbrist och vårdpersonalen bir allt mer benägen att se sig om efter bättre arbetsvilor,

 Patientsäkerheten urholkas, fler dör i vårdköer än i trafiken årligen.

  Försvaret klarar inte av sina primära uppgifter när hoten från omvärlden ökar.

Tommy Eriksson

Författare och samhällsdebattör

    

folkemmet-skrytbygge eller fuskbygge

   

 Ambitionerna att skapa  ett folkhem i utopisk välgång och lycka för alla

 Har  vid besiktning visat sig vara ett dåligt underhållet fuskbygge med  många inbyggda grundproblem.

  Välfärdens  kungakrona; sjukvården, har visat sig äga den sämsta potentialen till välfärdsleverantör det är icke allmänt känt att; det dör ti gånger fler av vrdrelaterade omständigheter per år än det dör i trafikrelaterade fall.

 Ca 300 i trafiken och närmare 300 i vården.

 En;”Nolltolerans” förefaller vara på in plats även här.